ดูนั่ ดูนี่ ไปเดินเล่นสำเพ็งกัน

แหล่งช้อปปิ้งของ กทม. ตลาดสำเพ็ง ไปง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT ลงสถานีวัดมังกร