ดูนั่น ดูนี่ มาเดินเล่นที่พุทธมณฑล

ไปพักผ่อน เดินเล่นกัน ใกล้ๆ ที่พุทธมณฑล