ไปไหว้พระกัน วัดญาณเวศกวัน

วัดญาณเวศกวัน วัดที่สงบ ร่มรื่น อยู่ไม่ใก้ไม่ไกล ด้านหลังพุทธมณฑลนี่เอง