ไปไหว้พระกัน วัดดอนหวาย

พาไปรู้จักวัดดอนหวาย หลังจากที่รู้จักตลาดดอนหวายกันมาแล้ว