ไปไหว้พระกัน วัดมังกรกมลาวาส กทม.

ไปไหว้พระกัน พาเยี่ยมชมวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ อยู่ที่ ถ.เจริญกรุง กลาง กทม. มาไหว้พระ แล้วยังเดินช้อป ชิม แบบชิว ชิว ได้ที่ย่านเยาวราช