ไปไหว้พระกัน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
ไปไหว้พระกัน
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส ที่เยาวราช เป็นวัดพุทธจีน นิกายมหายาน ออกแบบก่อสร้างสวยงามมาก