หลวงพ่อพุทธะสุวรรณบวรรังษี

ชวนไหว้พระ พาไปไหว้ หลวงพ่อพุทธะสุวรรณบวรรังษี วัดสุวรรณาราม ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม