หลวงพ่อวัดไรขิง ณ วัดดอนหวาย

หลวงพ่อวัดไรขิง วัดดอนหวาย ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ เพื่อเป็นศิริมงคล