หลวงพ่ออินทร์ – หลวงพ่อจันทร์

หลวงพ่ออินทร์ – หลวงพ่อจันทร์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดปุรณาวาส ถ.ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.