ชวนนั่งรถไฟฟ้าไปเดินเล่นสำเพ็ง

แหล่งช้อปปิ้งของ กทม. ตลาดสำเพ็ง ไปง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT ลงสถานีวัดมังกร