ไปเที่ยวตลาดท่านา

ชวนไปเที่ยวตลาดท่านากัน อยู่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เดินทางจาก ม.มหิดล ศาลายา ใช้เวลาไม่นาน