พากินลมชมวิวไปตลาดท่านา

พูดถึงตลาดท่านา อ.นครชัยศรี ใครๆ ก็รู้จัก ดูนั่น ดูนี่ พาไปกินลมชมวิวไปตลาดท่านา 2564 นี้