มาเดินเล่นที่พุทธมณฑล

ไปพักผ่อน เดินเล่นกัน ใกล้ๆ ที่พุทธมณฑล เป็นทั้งสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก