เดินชมสามชุก ตลาดอายุ 100 ปี

พาเดินชม ช้อปปิ้ง ทานอาหารอร่อยๆ สามชุก ตลาดอายุ 100 ปี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี