ดูนั่น ดูนี่ ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

ดูนั่น ดูนี่ ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แสดงถึงวัฒนธรรม และประเพณีของชาวไทยรามัญ