ภาพวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

มีรูปมาให้ชมบ้าง วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี