วัดทิพย์สุคนธาราม

ไปไหว้พระกัน วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เป็นวัดที่สวยงาม ร่มรื่น น่าไปไหว้พระ และไปเที่ยวชมวัด

Photo by pandp