วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 จ.นนทบุรี

ไปไหว้พระกัน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 [Wat Leng Noei Yi 2] เป็นวัดจีนที่สวยงาม อยู่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี