วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นวัดใหญ่ ก่อสร้างแนววัดจีน