วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี

ไปไหว้พระกัน วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตั้งอยู่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ชมภูริทัตตเจดีย์ ทรง 8 เหลี่ยมสวยงาม