ไปไหว้พระกัน วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน

ไปไหว้พระกัน วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน ตั้งอยู่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม