วัดม่วง

ไปไหว้พระกัน พาไปชมวัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ให้เข้าไปชมด้วย

Photo by pandp