วัดหุบกระทิง

ไปไหว้พระกัน ที่วัดหุบกระทิง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แวะเที่ยวตลาดร่มสัก และชิมการแฟที่ มา-หากาแฟบุญ