วัดเขาสูงแจ่มฟ้า

ไปไหว้พระกัน รอบนี้ พาไปวัดเขาสูงแจ่มฟ้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ไม่ใกล้ ไม่ไกล จาก กทม.มากนัก

Photo by pandp