วัดโบสถ์

วัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี