วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม

ไปไหว้พระกัน วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม แวะทำบุญไหว้พระ และเที่ยวชมตลาดดอนหวาย