ไปไหว้พระกัน วัดกลางบางแก้ว

ไปไหว้พระกัน วัดกลางบางแก้ว ตั้งอยู่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาสมัยกรุงศรีอยุธยา