ไปไหว้พระกัน วัดปุรณาวาส

ไปไหว้พระกัน วัดปุรณาวาส ตั้งอยู่ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร