วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

ไปไหว้พระกัน วัดศรีษะทอง หรือวัดพระราหู สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 อยู่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม