วัดหุบกระทิง จ.ราชบุรี

ไปไหว้พระกัน วัดหุบกระทิง [Wat Hup Karting] ตั้งอยู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งตลาดร่มสัก และร้านมา-หากาแฟบุญ