วัดโพธิ์รัตนาราม

ไปไหว้พระกัน ที่ วัดโพธิ์รัตนาราม (Wat Pho Rattanaram) วัดเก่าแก่ ของ 2 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี