ไปไหว้พระกัน วัดม่วง

ไปไหว้พระกัน วัดม่วง ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คาดว่าก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดม่วง เป็นที่เก็บหนังสือคัมภัร์ใบลาน