แวะร้านเบเกอรี่ เทอเรส ชิมกาแฟ ชิว ชิว

คราวนี้พาไปไม่ใกล้ ไม่ไกล ร้านเบเกอรี่ เทอเรส ในโครงการไชน่าทาวน์ ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา