Let’s Go Coffee บ้านต้นคาเฟ่ จ.กาญจนบุรี

Let’s Go Coffee บ้านต้นคาเฟ่ คาเฟ่เล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น และอบอุ่น ณ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี