วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

ไปไหว้พระกันรอบนี้ไปที่ จ.ปทุมธานี วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เป็นวัดป่าที่อยู่ใกล้ๆ กทม.สามารถเดินทางมาเยี่ยมชม และปฏิบัติธรรมได้ และกลับภายในวันเดียว  

ช้อปปิ้งกันที่ ตลาดน้ำดอนหวาย

พาไปช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำดอนหวาย ตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ติดแม่น้ำท่าจีน อยู่ใกล้วัดไร่ขิง ไหว้พระวัดไร่ของเสร็จ ก็แวะตลาดน้ำดอนหวาย ช้อปของกิน ของใช้ กลับบ้านกัน