วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 จ.นนทบุรี

ไปไหว้พระกัน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 [Wat Leng Noei Yi 2] เป็นวัดจีนที่สวยงาม อยู่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  

ไปไหว้พระกัน วัดม่วง

ไปไหว้พระกัน วัดม่วง ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คาดว่าก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดม่วง เป็นที่เก็บหนังสือคัมภัร์ใบลาน