ไปไหว้พระกัน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ไปไหว้พระกัน วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ [Wat Pho] ตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ตั้งอยู่ ณ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 51 ไร่กว่า และเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์  

ไปไหว้พระกัน วัดโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งอยู่ ณ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เร็วๆ นี้ !