วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ปไหว้พระกัน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร [Wat Pho] หรือวัดโพธิ์ สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ ณ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร